поиск животных, средств ухода, аксессуаров в городе Ромны

0
Саженцы абрикоса "Пайве"

besplatka.ua 85 Ромны

Саженцы абрикоса с открытой корневой системой, высотой 15 -1,8 метра, подвой сеянец абрикоса. Абрикос Пайве - имеет средне-поздний срок созревания. На территории Украины является новым сортом, пользуется популярностью за высокие товарные и вкусовые качества. Косточка легко отделяется от мякоти, поэтому он идеально подойдет для приготовления варенья или компотов. Форма: среднерослое дерево. Срок созревания: конец августа. Плоды: крупные, округлой формы желтого цвета с размытым румянцем по всей поверхности, мякоть нежная и очень вкусная. Вес плодов: 60-90 г. Особенности: зимостойкий сорт, имеет хорошие товарные качества. Саджанці абрикоса з відкритою кореневою системою, висотою 15,-1,8 метра, підщепа сіянець абрикоса Абрикос Пайвен - має середньопізній термін дозрівання. На території України є новим сортом, користується популярністю за високі товарні і смакові якості. Кісточка легко відділяється від мякоті, тому він ідеально підійде для приготування варення або компотів. Форма: середньоросле дерево. Термін дозрівання: кінець серпня. Плоди: великі, округлої форми жовтого кольору з розмитим румянцем по всій поверхні, мякоть ніжна і дуже смачна. Вага плодів: 60-90 м Особливості: зимостійкий сорт, має хороші товарні якості. Наличие: В наличии

01.03|13:15

0
Саженцы клюквы "Пилигрим" 3 г.

besplatka.ua 110 Ромны

Трехлетние саженцы клюквы с закрытой корневой системой, высотой диаметром 20 см в горшке 1,5 литра. Клюкву называют "витаминной" бомбой, потому что ягода занимает один из первых мест по содержанию витаминов и антиоксидантов. Характеристики плода : ягоды пурпурно - красные, шарообразные до 24 мм Срок дозревания : в конце сентября. Возраст саженца : 1 год. Начало плодоношения : на 2 - 3 год. Урожайность: до 3 кг из 1 м2. Куст: раскидистый, сильнорослый. Особенности сорта : долго хранятся свежими. Особенности упаковки : уже сформированный корень саженца в контейнере с почвой что позволяет наивысшую приживаемость растения. Рекомендации по посадке: первая, главнее всего условие для успешного выращивания этой культуры - почва должна быть кислой: РH 3,5-5,0, хорошо проникающей для воды и воздуха. Рыхлые почвы, такие, как торф и песок или смесь песка и торфа, являются наилучшими. Это связано с тем, что корням клюквы нужна не только вода, но и воздух. Рекомендованный период посадки : лучше всего весной и осенью, но саженцы в контейнере можно высаживать в течении всего года, за исключением зимы и холодов. Трирічні саджанці журавлини із закритою кореневою системою, висотою діаметром 20 см в горщику 1,5 літра Журавлину називають «вітамінною» бомбою, тому що ягода займає одно з перших місць за вмістом вітамінів і антиоксидантів. Характеристики плоду : ягоди пурпурно – червоні, кулясті до 24 мм Термін дозрівання : у кінці вересня. Вік саджанця : 1 рік. Початок плодоносіння : на 2 - 3 рік. Врожайність: до 3 кг з 1 м2. Кущ: розкидистий, сильнорослый. Особливості сорту : довго зберігаються свіжими. Особливості упаковки : вже сформований корінь саджанця в контейнері з грунтом що дозволяє найвищу приживаність рослини. Рекомендації по посадці: перша, найголовніше умова для успішного вирощування цієї культури – грунт має бути кислим: РH 3,5–5,0, добре проникною для води і повітря. Рихлі грунти, такі, як торф і пісок або суміш піску і торфу, є найкращими. Це повязано з тим, що кореням журавлини потрібна не лише вода, але і повітря. Рекомендований період посадки : краще всього навесні і осінню, але саджанці в контейнері можна висаджувати в течії усього року, за винятком зими і холодів. Наличие: В наличии

01.03|13:15

0
Белая смородина "Снежанка" (ЗКС) 2 г.

besplatka.ua 30 Ромны

Дворічні саджанці із закритою кореневою системою, висота 30-50см, в горщиках 1 літр Сорт середнього терміну достигання. Кущ середнього розміру, компактний. Ягоди середнього розміру 0,7-1,0г, округлі, білі, прозорі. Шкірочка тонка, еластична. Грона довгі, нещільні. Достигання дружне. Мякоть кремова, десертного смаку. Сорт стійкий до комплексу грибкових хвороб. Призначення універсальне. Наличие: В наличии

01.03|13:15

0
Саженцы Рододендрона "Calsap" (ЗКС) 2 г.

besplatka.ua 170 Ромны

Двухлетние растения с закрытой корневой системой 3 литра высотой 0,7 метра. Вечнозеленый сильнорослий куст с шарообразной кроной. До 10-ти лет вырастает к 130 см в ширину и высоту. Листья большие, темно-зеленые, блестящие. Цветы белые, с ярким рубиновым пятном, распускаются в соцветиях в конце мая - в начале июня. Морозостойкий. Листки вытянутые, клиновидные 14-15см, гладкие, выпуклые, яркие желтовато-зеленые. Рододендрон отдает преимущество расти в полутени. Участок должен быть хорошо защищенной от сильного ветра и сквозняков. Растениям необходима кислая (рН 4,0-5,0), пышная почва, с высоким содержанием минеральных и органических веществ. Они не переносят застойных вод. Двохрічні рослини поставляється із закритою кореневою системою в горщиках 1,5 літра, висота рослини 30-40 см, без майбутніх квіток. Вічнозелений сильнорослий кущ з кулястою кроною. До 10-ти років виростає до 130 см в ширину і висоту. Листя великі, темно-зелені, блискучі. Квітки білі, з яскравою рубіновою плямою, розпускаються в суцвіттях в кінці травня - на початку червня. Морозостійкий. Листки довгасті, клиновидні 14-15см, гладкі, опуклі, яскраві жовтувато-зелені. Рододендрон віддає перевагу зростати в півтіні. Ділянка має бути добре захищеною від сильного вітру і протягів. Рослинам необхідна кислий (рН 4,0-5,0), пухкий грунт, з високим вмістом мінеральних і органічних речовин. Вони не переносять застійних вод. Наличие: В наличии

01.03|13:15

0
Саженцы Рододендрона "Nova Zembla" (ЗКС)

besplatka.ua 100 Ромны

Саженцы с закрытой корневой системой 1 литр, высотой 0,15 м. Рододендрон Nova Zembla - вечнозеленые листья и яркое щедрое цветение, что может быть красивее. Это красивейший сорт рододендрона, который выдерживает наши зимы (Украина). Цветет в начале июня. Цветы красные с темным пятном и крапом на лепестке. Цветы большие, до 6 см диаметром, по 10-12 штук собраны в соцветие. Кусты рыхлые, ветки растут вертикально. Взрослый куст достигает высоты 1,8 м, диаметра - 2 м. Растет куст быстро, за год в высоту и ширину дает прирост до 12 см. Листья темно-зеленые, эллиптические, блестящие. Куст долговечен, цветет на протяжении 50 лет. На зиму куст нуждается в укрытии. Рододендронам для хорошего роста и щедрого цветения нужна кислая почва. Оптимальный рН 4,5-6,5. Почва должна быть рыхлой, хорошо дренируемой и все время находиться в слегка влажном состоянии (но переувлажнение не выносит). Хорошо развивается в полутенистых местах. Весной надо притенять растения от солнца. Прикорневую зону надо мульчировать. Растения прекрасны как в роли солитера, так и в групповых посадках. Красиво выглядят одноцветные и разноцветные группы. Рододендроны прекрасны в общих посадках с сиренью, барбарисом, айвой японской. Идеальное место для рододендронов под негустыми кронами деревьев. В идеале, если по соседству будут расти хвойные растения. Саджанці із закритою кореневою системою 1 літр, висотою 0,15 м Рододендрон Nova Zembla - Рододендрон Нова Зембла - вічнозелене листя і яскраве щедре цвітіння, що може бути красивіше. Це найкрасивіший сорт рододендрона, який витримує наші зими (Україна). Цвіте на початку червня. Квітки червоні з темною плямою і крапом на пелюстці. Квітки великі, до 6 см діаметром, по 10-12 штук зібрані в суцвіття. Кущі рихлі, гілки ростуть вертикально. Дорослий кущ досягає висоти 1,8 м, діаметру - 2 м. Росте кущ швидко, за рік у висоту і ширину дає приріст до 12 см. Листя темно-зелене, еліптичне, блискуче. Кущ довговічний, цвіте упродовж 50 років. На зиму кущ потребує укриття. Рододендронам для гарного зростання і щедрого цвітіння потрібний кислий грунт. Оптимальний рН 4,5-6,5. Грунт має бути рихлим, добре дренованим і увесь час знаходитися в злегка вологому стані (але перезволоження не виносить). Добре розвивається в напівтінистих місцях. Навесні треба притіняти рослини від сонця. Прикореневу зону треба мульчувати. Рослини прекрасні як в ролі солітера, так і в групових посадках. Красиво виглядають одноколірні і різноколірні групи. Рододендрони прекрасні в спільних посадках з бузком, барбарисом, айвою японською. Ідеальне місце для рододендронів під негустими кронами дерев. У ідеалі, якщо по сусідству будуть рости хвойні рослини. Наличие: В наличии

01.03|13:15

0
Красная смородина "Ровада" (ЗКС)

besplatka.ua 30 Ромны

Саджанці із закритою кореневою системою, в горщиках 1 літр Червона смородина Ровада була виведена в Нідерландах. Зовні має вигляд сильно-або середньорослі куща, для якого характерні потужні пагони заміщення. Ягоди зібрані в подовжені і компактні грона. В середньому в одній руці міститься близько 16 ягід. У довжину кисть може досягати 20 см. Вага однієї ягоди червоної смородини Ровада становить близько 1 г. Плоди дуже красиві, мають однорідний насичений колір і блищать на сонці. Мають характерний смак і запах. Характерна висока врожайність. Саме завдяки своїм плодам цей вид, за твердженням багатьох садівників, заслуговує виключно позитивних відгуків. Листя мають темно-зелений колір. Характерна особливість - подовжена серединна лопаті, бічні лопаті - гострі і короткі, а сама підстава пряме. Цвітіння пізніше, що дозволяє віднести вид до пізньостиглих. Ягоди можуть тривалий час зберігатися на пагонах. Вони відмінно переносять транспортування. Наличие: В наличии

01.03|13:15

0
Саженцы можжевельника Скального "Blue Arrow" 6 г.

besplatka.ua 600 Ромны

Рослини з комом землі 30 літрів висотою 2-2,5 метри, шириною 0,6-0,8 метри. 6років Ялівець скельний Блю Арроу - прекрасний представник вічнозелених рослин. Цей чагарник не може похвалитися швидким зростанням. Форма: володіє узкоколоновідною кроною. Молодим гілкам властива чотиригранна форма. Розмір: Доросла рослина виростає висотою до 2-3 м. Хвоя: Притиснута хвоя блакитного кольору покриває колючим килимом гілки. Цвітіння / плоди: утворює плоди округлої форми і темно-блакитного кольору. Оптимальний період посадки: Саджанець хвойного рослини найкраще приживається або теплою весною, коли вже сніг розтанув і земля прогрілася, або восени до початку холодів і заморозків. Коли саджанець знаходиться в контейнері, то його можна висаджувати також і в літній період. Взимку посадка і пересадка рослин не здійснюється. Сприятливі умови розвитку: Ялівець воліє рости на світлих ділянках, коли прямі сонячні промені потрапляють на рослину. Також він може виростати і на напівтінистих місцях. У тіні цей ялівець не висаджуйте, так як він не буде рости декоративним і красивим. Ялівець може виростати на будь-яких грунтах, але краще, щоб земля була родючою і помірно вологою, а також бажано дренованою. Особливості: Цей ялівець росте прекрасно в будь-яких умовах: і в спеку, і в мороз. Не потребує додаткового поливу. Чудово розростається в міських умовах. Використання в дизайні: Без цього ялівцю неможливо уявити красиву клумбу або рабатку. Він може стати частиною будь-якої рослинної композиції та ландшафтної декорації. Стане доповненням будь-якого камянистого та верескового садів. Може стати потрібним акцентом, а може бути і фоновою рослиною в ландшафтному дизайні. Наличие: В наличии

01.03|13:15

0
Удобрение Амиачная селитра (N-34 %)

besplatka.ua 146 Ромны

Аммиачная селитра — это химическое соединение NH4NO3 (нитрат аммония), соль азотной кислоты, бывает в виде кристаллического порошка или гранул белого цвета с желтоватым оттенком. Большая часть нитрата аммония используется либо непосредственно как хорошее азотное удобрение, либо как полупродукт для получения прочих удобрений применяемых в сельском хозяйстве. В составе этого удобрения сожержится 34 % азота, что хорошо усваивается растениями. Отгрузка от мешка или от суммы 200 грн Наличие: В наличии

07.03|15:25

0
Голубика (черника) "Либерти" (ЗКС) 3 г.

besplatka.ua 250 Ромны

Трехлетние саженцы с закрытой корневой системой 3 литра, высотой 70-80 см. Либерти (Liberty). Сорт получен в результате скрещивания сортов Brigitta Blue x Elliott. Позднеспелый сорт северной высокорослого черники выведен в 1997 году на базе Мичиганского государственного университета селекционером J. Hancock и запатентован в 2004 году. Куст среднерослый и полуразвесистый с большим количеством побегов посредственной разветвленности, высотой 1,5 м, шириной 1,2 м. Самоопыляющийся сорт, однако, при перекрестном опылении качество и размер ягод увеличиваются. Ягоды длиной 1,1-1,3 см, диаметром 1,4-1,8 см, средняя масса плода 1,5 г, цвет ягод фиолетово-синий. По сравнению с сортом Эллиот, плоды Либерти имеют более яркую окраску, более плотную мякоть, более сухой рубчик и такое же, высокое содержание антиоксидантов. Ягоды среднего размера, светло-голубого цвета с небольшим околоцветником и сухим отрывом, собраны в неплотные кластеры. Имеют приятный вкус и аромат. Размер ягод равномерный. Ягоды имеют прочную кожицу, пригодные для длительного хранения. Хорошо переносят транспортировку. Сорт десертного назначения, пригоден для замораживания, изготовление джемов, желе, йогуртов. Сорт пригоден к механизированной уборке. Урожай созревает на 5 дней раньше сорта Эллиот и отличается от последнего лучшим вкусом и качеством. Сорт отличается высокой морозостойкостью до минус 37оС и адаптированностью к перепаду температур в осенне-весенний период. Наличие: В наличии

15.03|15:32

0
Проводим запись на апрель месяц 2019 года кур породи "Геркулес"

www.olx.ua 20 Ромны

Куры Геркулес начинают яйцекладку с 4,5-6 месяцев. Зачастую первые два месяца яйца получаются с 2-мя и даже 3-мя желтками. Яйценоскость составляет 210-220 яиц, средний вес яиц – 64,0-70,0 г. Окрас скорлупы кремово-бежевый. Живая масса годовалых петухов 4,2-4,5 кг, кур – 3,2-3,5 кг. К 2-х месячному возрасту цыплята имеют вес около 2200 г. Сохранность молодняка 92-96%, взрослой птицы 92-94%. У кур Геркулес следующие плюсы: быстрый рост молодняка; большая масса взрослых особей; большие яйца с крупным желтком; куры этой породы имеют спокойный характер; хороший иммунитет и высокая устойчивость к заболеваниям; хорошая переносимость различных условий для содержания.

27.03|21:39

0
Саженцы яблони "Кальвиль Снежный"

besplatka.ua 264 Ромны

Однолетние саженцы на среднерослом подвое ММ-106, высотой 1,3-1,4 метра Украинский сорт народной селекции. Деревья хорошо растут в местностях с относительно ограниченным количеством тепла на протяжении вегетационного периода и с недостатком влаги. Сорт характеризуется высокой устойчивостью против мучнистой росы, средней устойчивостью против парши. Цветёт в средние сроки и недолго. ЛУЧШИЕ ОПЫЛИТЕЛИ - Айдаред, Антонока обыкновенная, Джонатан, Мекинтош, Рубиновое Дуки. ПЛОДЫ массой 120-160 г, одномерные, округло-конические, светло-зелёные или зеленовато-жёлтые с мелкими малозаметными подкожными точечками. Шкурочка тонкая, плотная, эластичная, гладкая, блестящая. Мякоть белая, полтная, нежная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Съёмная зрелость наступает в середине сентября, потребительская - в октябре-ноябре. В хранилище лежит ло января. Наличие: В наличии

02.04|17:24

0
Саженцы Магнолии бруклинской "Желтая птица"(ЗКС) 3 г.

besplatka.ua 1000 Ромны

Трехлетние саженцы с закрытой корневой системой 5л, висота до 140-160 см. Магнолия бруклинская Yellow Bird – красивоцветущее листопадное дерево высотой 3,5 – 10 м с компактной пирамидальной кроной. Листья зеленые, крупные (12 – 20 см длиной), обратнояйцевидные, сверху блестящие, а снизу с небольшим опушением. Цветки ярко-желтые, простые (6 лепестков), чашевидные, длиной 7 – 10 см. Цветки появляются на концах побегов и смотрят вверх. Аромат нежный, очень приятный. Цветки хорошо выдерживают возвратные весенние заморозки, долго держатся на ветвях. Цветет длительно с конца апреля до июня. В это время дерево выглядит сказочно красивым! Для выращивания магнолии потребуются богатые, хорошо дренированные нейтральные или слабокислые почвы (рН 5 – 6). Магнолия влаголюбива, поэтому нужно позаботиться о регулярном поливе. При посадке важно выбрать подходящее место, оно должно быть солнечным и защищенным от северных и восточных ветров. Хороший микроклимат участка – залог успеха при выращивании этой нежной красавицы. Морозоустойчивость: зона USDA 6. Молодые растения нуждаются в укрытии на зиму. Магнолия бруклинская Yellow Bird отзывчива к правильному уходу и в благодарность подарит весенний праздник роскошного цветения! Наличие: В наличии

04.04|18:26

0
Голубика (черника) "Блюкроп" (ЗКС) 3 г.

besplatka.ua 120 Ромны

Трехлетние саженцы с закрытой корневой системой высотой 50-60 см в 1,6 литровом контейнере. Сорт среднераннего или среднего срока созревания. Куст сильнорослый (высотой 1,4 – 2 м), раскидистый, средней мощности, побеги вертикальные. Зимостойкий (выдерживает понижение температуры до — 34 С), засухоустойчивый. Во время цветения может незначительно повреждаться заморозками. Обладает устойчивостью к вирусу красной кольцевой пятнистости. Урожайность высокая — 6 — 9 кг с куста. Плоды крупные (17 — 20 мм в диаметре), сплющенные, светло-голубые, с интенсивным сизым налетом и плотной мякотью. Плодовые кисти средне-рыхлые, крупные, содержат по 4 – 7 ягод. Кожица плода очень плотная, не растрескивается во время дождей. Вкус кисло-сладкий, со слабым ароматом. Ягоды не склонны к осыпанию, хорошо хранятся и транспортируются. Используются в свежем и переработанном виде. Сорт пригоден для механизированной уборки урожая. Требует усиленной обрезки, иначе ягоды становятся очень мелкими. Благодаря устойчивости к болезням и засухе, морозостойкости, сравнительно одновременному созреванию ягод, их высокому качеству и пригодности для механизированной уборки этот сорт в настоящее время является одним из наиболее широко распространенных в США. Однорічні саджанці із закритою кореневою системою розміром 15-20 см в 1 літровому горщику. Сорт середньораннього або середнього строку дозрівання. Кущ сильнорослий (висотою 1,4 - 2 м), розлогий, середньої потужності, пагони вертикальні. Зимостійкий (витримує зниження температури до - 34оС), посухостійкий. Під час цвітіння може незначно пошкоджуватися приморозками. Володіє стійкістю до вірусу червоної кільцевої плямистості. Урожайність висока - 6 - 9 кг з куща. Плоди великі (17 - 20 мм в діаметрі), сплющені, світло-блакитні, з інтенсивним сизим нальотом і щільною мякоттю. Плодові кисті середньо-пухкі, великі, містять по 4 - 7 ягід. Шкірочка плоду дуже щільна, не розтріскується під час дощів. Смак кисло-солодкий, зі слабким ароматом. Ягоди не схильні до осипання, добре зберігаються і транспортуються. Використовуються в свіжому і переробленому вигляді. Сорт придатний для механізованого збирання врожаю. Вимагає посиленої обрізки, інакше ягоди стають дуже дрібними. Завдяки стійкості до хвороб і посухи, морозостійкості, порівняно одночасного дозрівання ягід, їх високій якості та придатності для механізованого прибирання цей сорт в даний час є одним з найбільш широко поширених в США. Наличие: В наличии

08.04|10:56

0
Голубика (черника) "Чандлер" (ЗКС) 2 г.

besplatka.ua 80 Ромны

Двухлетние саженцы с закрытой корневой системой размером 30-40 см в 1,6 литровом контейнере. Голубика высокорослая "Чандлер" – один из новых сортов который был получен в 1994 г. Оригинальное название на английском - Chandler, в разговорном этот сорт называют "Чендлер". Рекомендуется для промышленного производства, особенно для небольших плантаций, где сбор происходит в ручную, так как плоды вызревают не равномерно. Созревание: среднепозднее, с конца июля по начало сентября, в течении 4-6 недель. Кусты растут мощными, раскидистыми, очень быстро вырастают, в высоту до 1,6 метра. Ягода крупных размеров достигают веса до 2,5 грамм, тёмно-синей окраски, сладким вкусом, и стабильным урожаем до 7 килограмм. После долгих лет наблюдений "Чандлер" стал одним из востребованных сортов в Европе. Отличная надежность к вирусам и грибковым заболеваниям, выдерживает заморозки -37 градусов. Посадка саженцев голубики высокорослой производится в кислый торф, что способствует интенсивному росту и хорошему плодородию. Наличие: В наличии

08.04|10:56

0
Продам подросших цыплят породы "Испанка голошийка "

www.olx.ua 40 Ромны

Продам подросших цыплят породы "Испанка голошийка", возраст 3 недели, вес 600-700 грам, есть и меньший возраст

10.04|03:05

0
Продaм овець

www.olx.ua 30 Ромны

маленькие ягнята по 500 грн, за голову, и две овцематки порода прекус

13.04|22:48

0
Саженцы Киви "Карпат Стратона Валентайн" (ЗКС)

besplatka.ua 300 Ромны

Киви "Карпат Стратона Валентайн" Главная особенность этого сорта заключается в том, что его вывели естественным селекционным путем (без генетического скрещивания с чем-то другим) как морозостойкий, самоопыляющиеся (не делится на «папу» и «маму») плодоносящий сорт. Проверено, что в открытом грунте выведен сорт киви выдерживает температуру до -30 ° С. Сорт районирован в условиях Украины, способен расти и плодоносить от карпатских гор (прижился и дал урожай в Рахов) к донецким степям, на песчаных почвах Волыни и черноземах Полтавщины. Ківі "Карпат Стратона Валентайн" Головна особливість цього сорту полягає в тому, що його вивели природним селекційним шляхом (без генетичного схрещування з чимось іншим) як морозостійкий, самозапильний (не ділиться на «тата» і «маму») плодоносний сорт. Перевірено, що на відкритому ґрунті виведений сорт ківі витримує температуру до -30°с. Сорт районований в умовах україни, здатний рости і плодоносити від карпатських гір (прижився і дав урожай в м.Рахів) до донецьких степів, на піщаних ґрунтах волині і чорноземах полтавщини. Наличие: В наличии

18.04|10:20

0
Фунгицид Сульфат меди (медный купорос)

besplatka.ua 85 Ромны

Сульфат меди(II) (медь сернокислая) — неорганическое соединение, медная соль серной кислоты с формулой CuSO4. Не летучее, не имеет запаха. Безводное, бесцветное, непрозрачное, очень гигроскопичное. Сульфат меди(II) хорошо растворим в воде. Из водных растворов кристаллизуется голубой пентагидрат CuSO4·5H2O — известен как медный купорос. Для аквариумных растений медь служит составной частью многих окислительных ферментов и белков, что в свою очередь способствует правильному росту и развитию любых растений. Развитие растений, в принципе, не возможно без получения этого элемента. При значительном недостатке меди в аквариумной воде, начинает бледнеть вся листовая пластинка (хлороз), погибают мягкие ткани у листа. Элементы меди довольно активно впитываются из воды аквариумными растениями: если внести добавку или удобрение, содержащее микроколичества сульфата меди, то через 12-20 часов концентрация данного элемента в аквариумной воде опускается практически до нуля. Вносить микроэлементы меди в аквариум и отдельно в виде медного купороса, но рекомендуется использовать комплексные удобрения. Количество меди в аквариуме не должно превышать 0,2 мг/литр. Подкормку следует вносить 1-2 раза в месяц. Сульфат меди для удобрения нужно использовать с осторожностью.Кроме пользы, медь в больших количествах так же может и навредить аквариуму. Она может повредить сформировавшуюся в аквариумном грунте колонию бактерий, после чего потребуется длительное время на ее восстановление. Биологическое равновесие микроэлементов будет сильно нарушено, что может повлечь за собой появление водорослей. Именно поэтому стоит с полной серьёзностью относиться к дозировке этой добавки. Выделять медь могут даже аквариумные декорации или грунт. Категорически запрещается использование медной проволоки для закрепления растений и оборудования в аквариуме. Пусть медь остается только в лекарствах для рыб, применяемых по необходимости и в отдельном отсаднике, под контролем теста. Действенность меди снижается с увеличением рН и органических веществ в аквариуме. Наличие: В наличии

18.04|10:20

0
Евро Калифорния

www.olx.ua 150 Ромны

Евро Калифорния 150 грн месяц

20.04|12:23

0
Земляника садовая (КЛУБНИКА) "Хоней" (фриго А)

besplatka.ua 6 Ромны

Саженцы класса А фриго Растение мощное, но компактное – высотой до 25 см, имеет габаритную корневую систему и толстые цветоносы. Рост начинается с середины апреля, плодоношение долгое. Цветение длится до двух недель, на каждом кусте образуется до 16 цветков. Сроки созревания – с мая и раньше, если сажать в теплицы, парники, тоннели. Ягоды Хоней имеют вес 35-40 г, равномерный бордовый окрас, насыщенный сладко-кислый вкус с характерным ароматом. Кожура – глянцевая, блестящая, мякоть – оранжево-красная средняя по плотности. Кроме нетребовательности к уходу, сорт ценится за: •внушительную урожайность – не менее 400 г ягод с куста; •быстрое созревание; •устойчивость к засухе и чрезмерной влажности; •зимостойкость (до -18 градусов даже без укрытия); •стойкость к болезням и вредителям; •сильный иммунитет без стимуляторов и подкормок; •отменные товарные качества, транспортабельность; •универсальность; •сохранение вкуса после заморозки; •хороший рост, как на черноземе, так и на бедных грунтах Срок созревания: ранний. •Цвет: ярко-красный. •Величина ягоды: 35 — 40 г. •Устойчивость к болезням: высокая. •Вкус: кисло-сладкий. •Запах: клубничный. •Транспортабельность: высокая. •Урожайность с куста: до 800г. Наличие: В наличии

04.05|17:22

0
Земляника садовая (КЛУБНИКА) "Альба" (фриго А)

besplatka.ua 7 Ромны

Саженцы земляники садовой класса А фриго Альба- кустарник высотой до 35 сантиметров с крупными листьями. Но главное в этом уникальном сорте – плоды – большие, весом около 30 граммов ― и такая тенденция сохраняется на протяжении всего урожая. Ягоды имеют конусовидную форму и яркий насыщенный красный цвет. Один куст за сезон дает около полутора килограммов ягод. Если говорить о вкусовых особенностях сорта «Альба», клубника обладает сочным сладким вкусом с легкой кислинкой, за что ценится на рынке и всегда несколько дороже других сортов. Выращивать такую клубничку можно в открытом грунте или в теплице. Особого ухода она не требует. Благотворно влияет на урожайность обильный полив ― сорт влаголюбив. Это один из самых ранних сортов – плодоносить начинает уже в середине мая. Клубника сорт «Альба» легко переносит морозы и заболевания. срок созревания: ранний (начало-середина мая) ягода, г: 25-35 куст: среднерослый, компактный мякоть: красная, гармоничного вкуса селекция: итальянская количество в упаковке, шт: 100 устойчивость к болезным: высокая (не прихотливый сорт) транспортабельность: высокая Наличие: В наличии

04.05|17:22

0
Веретеница ломкая

www.olx.ua 500 Ромны

Безногая ящерица Anguis fragilis

08.05|14:59

0
Отдам в хорошие и надежные руки

www.olx.ua Ромны

Прекрасный и позитивный щенок (мальчик) ищет своего единственного друга и хозяена. Возраст 2 месяца, от паразитов обработан. ЗВОНИТЕ!!!

09.05|01:42

0
Отдам в хорошие руки

www.olx.ua Ромны

Милый позитивный щенок ищет своего хозяина. Возраст 2 месяца, девочка, от паразитов обработана. ЗВОНИТЕ!!! Щенок ждёт вас!

09.05|02:15

0
Пчеломатки карника 2018 г сейчас

www.olx.ua 300 Ромны

Предлагаю хорошо рассеянные пчеломатки породы карника, линия Пешец.

09.05|11:18

0
Коха чорный инк.яйца циплята

www.olx.ua 500 Ромны

Продам Коха инкубационные яйца циплята

09.05|13:01

0
Маламут

www.olx.ua 800 Ромны

Маламут девочка. Родилась 27.10.2018г.звоните 680 - Показать номер - .

11.05|08:35

0
Шиншиллы

www.olx.ua 400 Ромны

Продам шиншилл мальчики и девочки разного возроста с племенными карточками. Формируем семьи .Также в продаже есть клетки поилки и все для розведения шиншилл.

13.05|06:01

0
Бронь йоркширский терьер

www.olx.ua 2000 Ромны

Верный друг ждёт Вас!!! Три мальчика и одна девочка, дополнительная информация по телефону 985 - Показать номер -

18.05|01:09

0
Щенок Английский кокер спаниель ( мальчик)

www.olx.ua 1500 Ромны

Дата рождения 21,04 .2019. хвостик купированный на 3й день. Проглистованый на 21й день. Уже сам кушает и может жить отдельно без мамы. Отвечу на любые вопросы в любое время. Больше фото в Вайбер

18.05|23:19

0
Кролики Евро Серебро

www.olx.ua 100 Ромны

Евро серебро(БСС), Евро Серебро 962 - Показать номер -

22.05|20:54

0
Раковины рапана 5 шт.

www.olx.ua 15 Ромны

Состояние хорошее, смотрите фото. На фото с линейкой самая большая и самая маленькая раковины.

27.05|00:56

0
Щеночки золотистого ретривера

www.olx.ua 8000 Ромны

Продаются щеночки золотистого ретривера.Очень красивые и игривые детки для души! Малыши родились 17.03.2019г. (есть мальчики и девочки). Все крупные, с мощным правильным костяком. Детки с документами КСУ,имеется клеймо, проглистованы, будут привиты на момент продажи по возрасту. Папа - Alkor Micar Golden Tradition, чемпион Украины, рабочий сертификат по поиску и подаче битой дичи, мама- Wella (САС, R.CACIB) очень красивая, умная , добрая , имеет крупный костяк. Цена девочек 8000,00 грн., мальчиков - 9000,00. Все интересующие вопросы по тел. 961 - Показать номер - . Вечером могу показать щенков по вайберу.

07.06|15:26

0
Кролики фландр и белый панон

www.olx.ua 200 Ромны

крольчата фландр и белый панон возратом два месяца и и самец белый панон 11 месяцев

15.06|09:30

0
Волнистые попугайчики

www.olx.ua 110 Ромны

Молодые волнистые попугаи по 2 месяца 4 птички две жолтый и две салатовые ,два отдам по 100 грн

15.06|13:55

История Ваших запросов

Дата добавления

Источники

Все источникиВыбрать источник

Похожие запросы

Другие запросы

Другие ресурсы